Rechtbank 's-Gravenhage

22 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1971 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 19-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / geen uitzetting gedurende demissionaire periode Eisers is de maatregel ex artikel 54 en 56 Vw 2000 opgelegd. Niet in geschil is dat eisers behoren tot de doelgroep ten aanzien...
Datum uitspraak: 12-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit de wetsgeschiedenis van de Wbtv valt af te leiden dat de verplichting tot vastlegging van de motivering waarom geen gebruik is gemaakt van een beëdigde tolk, mede strekt tot...
Datum uitspraak: 12-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep verweerder op matiging van de schadevergoeding vanwege het niet voldoen door de vreemdeling aan de meewerkplicht en subsidiair beroep op beperking van de periode waarvoor...
Datum uitspraak: 13-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / gelegenheid tot onverwijlde indiening nieuwe asielaanvraag Ten aanzien van eiser is op 28 november 2006 toepassing gegeven aan de artikelen 54 en 56 Vw 2000. Eiser heeft op of...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft een dochter. Zij woonde in het desbetreffende jaar bij haar moeder. De dochter was in dat jaar ernstig drugsverslaafd. Eiseres heeft in het onderhavige jaar diverse kosten...
Datum uitspraak: 13-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vreemdelingenbewaring / voortvarendheid / niet (tijdig) insturen voortgangsrapportage / termijn tussen afgifte laissez passer en daadwerkelijke overdracht Het niet (tijdig) insturen van...
Datum uitspraak: 23-11-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank oordeelt dat het huwelijk naar Keniaans recht een rechtsgeldig huwelijk is, dat in principe als zodanig in Nederland kan worden erkend. Naar het oordeel van de rechtabnk is...
Datum uitspraak: 16-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt dat de AbRS in de uitspraak van 29 september 2009 (LJN BJ8654) heeft overwogen dat verscheidene passages in de UNHCR-note op relevante onderdelen andere informatie...
Datum uitspraak: 18-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Trage besluitvorming / procesbelang Eisers hebben op 18 januari 1999 toelating als vluchteling gevraagd. Bij besluiten van 25 september 2006 wordt hun met ingang van 18 januari 1999 een...
Datum uitspraak: 12-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve weigering verblijfsvergunning regulier / schorsende werking / herhaalde aanvraag / eerdere Arnhemse jurisprudentie verlaten In artikel 79, derde lid, van de Vw 2000 is bepaald...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature