Rechtbank 's-Gravenhage

20 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1978 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 13-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft als erfgenaam van erflater een erfenis ontvangen. Eiser heeft in zijn aangifte voor het recht van successie verklaard beroep te doen op tarief en vrijstelling van een...
Datum uitspraak: 20-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / legale arbeid / bezwaarprocedure. Eiser heeft een reguliere verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot gehad. Eiser beroept zich op Besluit 1/80 en stelt zich op het...
Datum uitspraak: 31-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewaring / MTV-controle ook bij uitreis mogelijk ? Eiser is staandegehouden juist voordat hij met de autobus waarin hij reisde de Nederlands/Belgische grens zou passeren. Voor zover...
Datum uitspraak: 8-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / overlevingscriminaliteit Ingevolge artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 kan een vreemdeling ongewenst worden verklaard indien hij een gevaar...
Datum uitspraak: 17-11-2008
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

beroep op conclusie advocaat-generaal Langemeijer bij arrest 26-9-2008
Datum uitspraak: 25-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Meerdere vormen van plichtsverzuim, elk afzonderlijk en in samenhang, rechtvaardigen de disciplinaire straf van ontslag. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Datum uitspraak: 14-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Het in beroep bestreden besluit is door verweerder ingetrokken; een nieuw besluit is nog niet genomen. Verweerder heeft niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaar van eiser...
Datum uitspraak: 16-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Artikel B.6 juncto artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Geen spoedeisend belang. Schorsing van...
Datum uitspraak: 30-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

kop Asiel Ivoorkust, 15c Definitierichtlijn, reikwijdte 29 b Vw 2000 samenvatting Uit de uitspraak van de AbRS van 25 juni 2009 ( JV 2009/330 ) volgt dat artikel 15c van de...
Datum uitspraak: 25-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bewaring/ Zicht op uitzetting naar China. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 augustus 2010 ( LJN: BN4048 ), is de...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature