Rechtbank 's-Gravenhage

36 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
36 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1980 gedaan door Rechtbank 's-Gravenhage.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 20-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, levensonderhoud kind. Vermogen van kind van € 90.000 staat in de weg aan de geclaimde aftrek ter zake van levensonderhoud van dat kind.
Datum uitspraak: 12-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder de strafrechtelijke veroordelingen van eiser, gelet op het gewicht daarvan, niet in redelijkheid als contra-indicatie bij zijn beslissing heeft...
Datum uitspraak: 19-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontnemingsvordering. Schikkingsovereenkomst. Vordering ex Artikel 36e W v Sr. De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt...
Datum uitspraak: 27-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking Het huwelijk van eiser heeft meer dan drie jaar bestaan, maar hij is niet ten...
Datum uitspraak: 5-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om voorlopige voorziening/niet tijdig beslissen Verzoekster verzoekt op 23 oktober 2006 de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81...
Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Myanmar / Omvang geschil / Beoordeling geloofwaardigheid. De asielaanvraag uit 1998 van eiser, afkomstig uit Myanmar (voormalig Birma), is afgewezen. Tevens is, onder verwijzing naar het...
Datum uitspraak: 13-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / bekeerde christen / Iran / beoordeling geloofwaardigheid bekering Bekering van verzoeker in eerdere procedure ongeloofwaardig geacht. Verzoeker legt thans stukken...
Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Somalië. Geen z.o.u. binnen een redelijke termijn vanaf 20 november 2010 (1 dag na de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 19-11-2010). Zowel voor vreemdelingen die uit...
Datum uitspraak: 4-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Volgberoep vreemdelingenbewaring. Ongedocumenteerde Libiër verzoekt om opheffing vreemdelingenbewaring na een toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dat...
Datum uitspraak: 19-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Eisers stellen dat, nu verweerder in het bestreden besluit heeft aangegeven eiseres op grond van haar zwangerschap vooralsnog niet te zullen overgedragen aan Polen, er sprake is van een...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature